Нашият Офис
Franziskanerstraße 10, 80331 Munich, Germany
Пишете Ни
[email protected]
Обадете Ни Се
+49 89 728856189

Правила и условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Правила и условия („Условия“) преди да използвате уебсайта Kaki-Info („Услугата“), управляван от Kaki-Info („нас“, „ние“ или „наш“).

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които желаят да имат достъп или да използват Услугата.

Съдържание

Нашата услуга ви позволява да преглеждате и да получавате достъп до информация за известни личности и техните биографии. Съдържанието на нашата Услуга се предоставя само за общи информационни цели и не трябва да се разчита като единствена основа за вземане на решения без справка с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите в тази услуга е на ваш собствен риск.

Ние си запазваме правото да променяме, актуализираме или премахваме каквото и да е съдържание на нашата Услуга по всяко време без предварително уведомление.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Kaki-Info и нейните лицензодатели. Услугата е защитена от законите за авторското право, търговските марки и други закони както на Германия, така и на чужди държави.

Нашите търговски марки и търговски облик не могат да бъдат използвани във връзка с който и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на Kaki-Info.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или се контролират от Kaki-Info.

Kaki-Info няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Kaki-Info не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уебсайтове или услуги на трети страни.

Прекратяване на договора

Можем незабавно да прекратим или спрем достъпа до нашата Услуга, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

При прекратяване правото ви да използвате услугата ще бъде незабавно прекратено.

Ограничаване на отговорността

При никакви обстоятелства Kaki-Info, нито неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици или филиали не носят отговорност за каквито и да е непреки, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително без ограничение, загуба на печалби, данни, използване , репутация или други нематериални загуби, произтичащи от (i) вашия достъп до или използване на или невъзможност за достъп или използване на Услугата; (ii) всяко поведение или съдържание на трета страна в Услугата; (iii) всяко съдържание, получено от Услугата; или (iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали въз основа на гаранция, договор, непозволено увреждане (включително небрежност) или друга правна теория, независимо дали сме били информирани или не за възможността от такава вреда, и дори ако се установи, че средство за защита, посочено тук, не е постигнало основната си цел.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите Kaki-Info и неговите филиали, длъжностни лица, директори, служители, агенти и лицензодатели от и срещу всякакви искове, отговорности, щети, загуби, разходи, разходи или такси (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от вашето използване или достъп до Услугата, нарушение от ваша страна на настоящите Условия или нарушение от ваша страна на права на трети страни, включително без ограничение права на интелектуална собственост или поверителност.

Приложимо право

Настоящите Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Германия, без да се вземат предвид неговите конфликтни разпоредби.

Нашата невъзможност да наложим някое право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба от настоящите Условия бъде счетена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия съставляват цялото споразумение между нас по отношение на нашата Услуга и отменят и заменят всички предишни споразумения, които може да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще предоставим предизвестие поне 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга, след като всички ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вече нямате право да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас на [email protected].

Препоръчано

За Мен

Sophie Müller

Запознайте Се Със Софи Мюлер, Страстен Фен На Телевизионното Шоу, Клюки За Известни Личности И Спорт.

Прочетете Повече